MARIE HALD - PHOTOGRAPHER

PHOTOGRAPHER / Moment Agency

Charlotte Skelkjær

'Da jeg flyttede ind på Danner, følte jeg, at jeg havde taget pladsen fra en kvinde, som havde mere brug for den end mig. En kvinde som havde været sådan rigtigt udsat for vold. Jeg troede, at hvis man var udsat for partnervold og havde behov for at bo på krisecenter, så var man blevet sønderbanket og havde kravlet blødende hen mod Danner.

Jeg troede, at det var en bestemt type kvinder, som søgte tilflugt til krisecenter – og den målgruppe tilhørte jeg ikke.

Jeg følte ikke, jeg havde krav på en plads på Danners krisecenter. Alligevel var det en kæmpe lettelse for mig, da jeg fik tilbudt en plads, og jeg opdagede hurtigt, at mine fordomme omkring hvem, der bliver udsat for partnervold ikke var i tråd med virkeligheden. Faktisk var der ikke meget i min verden på det tidspunkt, der var i tråd med virkeligheden. Jeg havde været udsat for en lille del fysisk vold, men massiv psykisk vold, og jeg befandt mig i en tilstand af fortabthed og samtidig en længsel efter den kærlighed, som endte med at ødelægge mig indefra og ud. De syv måneder jeg boede på Danner blev starten på en lang rejse mod at forstå omfanget og påvirkningen af den psykiske vold, som jeg var blevet udsat for, og langsomt at finde tilbage til mig selv som menneske igen.'